Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Prif Ganolfan Digwyddiad Hwylio yng Nghymru
Cyfleuster Cymunedol

English

Croeso - Welcome
i Plas Heli

Plas Heli yw Cwmni gweithredol Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Ddigwyddiadau.
>

Gwybodaeth Digwyddiadau
Plas Heli - cartref Clwb Hwylio Pwllheli
Yn agos i Hafan Pwllheli, Iardiau Gychod a Siopau Morwrol
Newyddion:

Mae Plas Heli yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion, neu gwmnïau arlwyo profiadol,  ar gyfer gwasanaethu’r bar a’r gegin yn y ganolfan.

Mae hun yn gyfle euraidd i unigolion brwdfrydig  ddatblygu busnes ei hunain o fewn sefydliad sydd a chwsmeriaid parod.

Am becyn gwybodaeth cysylltwch drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad canlynol …..  

Plas Heli Cyf yw’r gwmni sydd yn gyfrifol am yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Optimist Balcony

Newyddion Diweddaraf:

Mae'r Cyfleusterau yn Plas Heli bellach ar agor a bydd y bar a'r caffi ar agor o ddydd Iau 12fed Tachwedd yn amodol ar y cyfyngiadau arferol ar bellter, tracio ac mwgwd gwyned

Yn unol â'r mentrau diweddaraf i leihau lledaeniad Covid 19 rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn.

Byddwn yn darparu diweddariadau ar y wefan hon a thrwy ein diweddariadau wythnosol ond am nawr cadwch yn ddiogel.

Diweddarwyd - 9fed Tachwedd 2020

 

Take a Virtual Tour

Before you visit us please take a virtual tour by looking at these videos. We are sure you will want to visit!
Plas Heli - fantastic facilities
Pwllheli and the Area - Glorious Llyn Peninsula
image

Cyfleusterau Ffantastig

Digwyddiadau ar y Tir - Rali Ceir, Gwyliau Cerddoriaeth a Triathlon

Canolfan Ddigwyddiadau

Lleoliad gwych ar gyfer Digwyddiadau - pob math o ddigwyddiadau; rhwyfo, hwylio rali ceir, triathlonau, chynadleddau a gŵyl cerddoriaeth

image

Digwyddiadau Rhyngwladol Llwyddiannus

Lleoliad ar gyfer Digwyddiadau Hwylio Cenedlaethol a Rhyngwladol

Cenedlaethol a Rhyngwladol

Gallwn gynnal eich Digwyddiad Hwylio - mawr neu fach - cyfleusterau gwych, lleoliad rasio gwych gyda golygfeydd!
Cysylltwch â ni am fanylion

image

Bar Caffi a Bwyty gwych

Mwynhewch y golygfeydd arbennig o'n bar newydd!

Bar Caffi a Bwyty

Ymlaciwch yn y Caffi Bar a mwynhewch y golygfeydd o'r môr a'r mynyddoedd
Edrychwch ar ein bwydlen Arbennig a beth am ginio dydd Sul?
Agos i'r Marina

image

Lleoliad Priodas a Pharti Mawr

Partïon Dathlu

Lleoliad gwych i’ch Parti Dathlu

Gallwn ddarparu ar gyfer partïon mawr a bach mewn dewis o fariau, bwytai, neuadd a balconïau gyda golygfeydd.,br> Cysylltwch â ni am fanylion.

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Pwllheli - Cymru

Geirda

Newyddion Plas Heli

Canolfan Digwyddiadau, Bwyta gyda Golygfeydd, Gwersylla ac Angorfeydd Digwyddiadau Tir a Môr - Partïon Mawr a Bach, Dathliadau a Phriodasau - Noson allan gyda ffrindiau

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Mwy o fanylionCysylltwch â ni i wybod mwy am Blas Heli

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430