Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

NVW C02 1011 0077 1024px

Mae Pwllheli yn dref marchnad glan y môr fywiog sy’n croesawu ymwelwyr i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn.

Yn y dref ei hun mae nifer o’r hen dafarndai cartrefol yn cynnig rhywle i aros, mae yna dai brecwast a gwely teulol o gwmpas y Llŷn neu gellir dewis o’r nifer o gyfleusterau hunan arlwyo.

Neu efallai y byddai’n well gennych chi ddianc i fwthyn heddychlon ymhell o bob ma ble, ar ddiwedd y dydd, gallwch eitedd gyda llyfr yn gwylio’r haul yn machludi Fôr Iwerddon?

Neu a fyddai’n well gennych chi a’ch teulu i aros yn rhyddid un o’r gwersylloedd neu’r meysydd carafannau ble gall y plant grwydro’n ddiogel?

Neu efallai nad ydych yn hoff o ddistawrwydd cefn gwlad ac y byddai un o’r cadwyn o westai mewn tref gyfagos yn fwy at eich dant?

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • CCFlogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • psc_logo_new.png
 • PlasHeliLogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • youth sailing.jpeg
 • logogwynedd.gif
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • CyfenterLogo.png
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430