×

Hysbysiad

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

NVW C23 1112 0196 1024px

Ydych chi wedi anghofio eich bwced a rhaw?  Angen gwneud eich siopau wythnosol?  Angen anrheg o lechen o Gymru?  Beth am rhywbeth bach i'ch hunain?  Dilledyn neu gynnyrch lleol?

O’r archfarchnadoedd arferol i’r siopau bychain sydd yn gwerthu pob mathau o ddanteithion lleol bydd modd i chi brynu popeth ar gyfer eich gwyliau hunan arlwyo yma yn lleol.

Os ydych chi yn chwilio am rhywbeth mwy unigryw mae Pwllheli a Llŷn yn frith o siopau annibynol, siopau syrffio, crefftwyr lleol, artistiaid a chynhyrchwyr bwyd sydd yn croesawu siopwyr a phorwyr fel ei gilydd!

Edrychwch ar y rhestr isod neu gofynnwch wrth unrhyw un yn lleol ac rydym yn ffyddiog y byddwch wedi’ch bodloni.

 

RHESTR I DDOD YN FUAN

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430