Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

N95 295 A4 1024px

Hanes a Diwylliant

Dilynwch lwybr y pererinion i Ynys Enlli, amsugnwch swyn stori Rhys a Meinir yn Nant Gwrtheyrn neu dysgwch am gefndir morowrol yr ardal.  Cloddiwch trwy hanes, diwylliant a thraddodiadau byw yr ardal tra’ch bod yma.

 

Cestyll

Ar ben bryn uwchben Criccieth mae’r castell yn edrych yn warcheidiol dros y dref.  Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol gan Llywelyn Fawr a dyma safle gwrthryfel olaf y Cymry yn erbyn y Saeson.  Cymrwch eich amser i ymlwybro trwy’r castell, ei borth gyda dau dwr a’r dref glan y môr fywiog.

Castell trawidaol arall sydd werth ymweld ag o yw’r gaer fygythiol yng Nghaernarfon.  Defnyddiodd y brenin Edward y 1af yr adeilad mawreddoga’r dref gaerog i ddangos ei awdurdod ar y brodorion.  Yn 1969 cynhaliwyd arwisgo’r Tywysog Siarl yn y castell.

Cliciwch ar wefan CADW am fwy o wybodaeth ar gestyll Cymreig cyfagos

 

N113 049 1024pxPortmeirion

Pentref twristaidd Eidalaidd hudolus wedi ei adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 a 1975.  Gwnaed Portmeirion yn enwog fel lleoliad y rhaglen gwlt The Prisoner yn 1967.

Heddiw gall ymwelwyr gerdded o amgylch y gerddi a’r penrhyn preifat sydd yn gartref i’r pentref.  Mae’r pentref ei hun yn cynnwys tua 50 o adeiladau gan gynnwys bwytai a siopau.  Amgylchynir y pentref gan 70 acer o erddi.  Canolbwynt pentref Portmeirion yw’r gwesty sydd yn croesawu ymwelwyr dydd am ginio, te a chinio gyda’r nos.

Gwefan Portmeirion

 

Nant Gwrtheyrn

Mae’r Ganolfan Dreftadaeth yn Nant Gwrtheyrn yn le gwych i ddechrau’ch taith i hanes, chwedloniaeth, diwylliant a thraddodiadau lleol.  Wedi ei lleoli mewn hen bentref chwarel ar arfordir gogleddol y penrhyn mae’r ganolfan yn le gwych i gloddio yn hanes a diwylliant Cymru yn ogystal â hanes y pentref a’r chwarel ei hun.

Gwefan Nant Gwrtheyrn

 

Amgueddfa Forwrol Llŷn

Draw yn eglwys Santes Fair yn Nefyn mae casglaid unigryw o drugareddau morwrol sy’n adrodd hanes cychod a adeiladwyd yn lleol, hwylwyr lleol a chapteiniaid lleol.

Gwefan Amgueddfa Forwrol Llŷn

 

Oriel Plas Glyn y Weddw

Beth am ymweliad ag oriel hynaf Cymru gyda 6 arddangosfa o fewn adeilad cofrestredig a adeiladwyd yn yr 1850au ym mhentref glan y môr Llanbedrog.  Yn ogystal â’r arddangosfeydd misol, y gweithdai celf, darlithoedd a ffeiriau crefft mae Plas Glyn y Weddw wedi ail-agor rhwydwaith o lwybrau byr sydd yn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru.

Gwefan Oriel Plas Glyn y Weddw

 

N131 963 D 1024pxPorth y Swnt

Canolfan ddadansoddi newydd yn Aberdaron sy’n defnyddio barddoniaeth a gwaith celf i arwain pawb ar eu taith bersonol trwy hanes, diwylliant ac amgylchedd Llŷn.  Mae gan y ganolfan hefyd syniadau pellach am atyniadau a llwybrau lleol.

Gwybodaeth am Porth y Swnt ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)

 

Plas yn Rhiw

Ymlwybrwch trwy’r plasty yma o’r 16eg ganrif.  Rhyfeddwch at y golygfeydd dros Fae Ceredigion o’r gerddi.

Gwybodaeth am Plas yn Rhiw ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)

 

Hanes ar Ochr y Ffordd

Nid oes rhaid i chi ymweld ag amgueddfa, castell nac unrhyw ganolfan i brofi rhywfaint o hanes lleol – mae o o’ch cwmpas ym mhob man.  Wrth deithio ar hyd y ffyrdd gwledig cadwch olwg am 8 arwydd ffordd a godwyd yn wreiddiol yn 1903.  Mae nhw bellach wedi eu hadfer yn gelfydd ac yn arwain y ffordd i genhedlaeth arall o deithwyr.  Mi ddylech hefyd sylwi ar cerrig milltir llechen a charreg gwreiddiol ar hyd ochrau’r ffyrdd – dychmygwch deithio ar hyd y ffyrdd hyn dros ganrif yn ôl!

 

NVW A09 1314 0006 1024pxAntur

Hoffech chi wibio trwy’r awyr uwchben chwarel ar linell zip cyflyma’r byd? Hoffech chi neidio mewn hen ogof chwarel lechi yn y lle chwarael tanddaearol cyntaf o’i math?Beth am geufadu ar ddwr gwyn?  Dringo?  Arfordiro?  Syrffio?  Croeso i Galon Antur Cymru!

 

Cliciwch yma i chwilio am ddarparwyr gweithgareddau lleol ar wefan Croeso Cymru.

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Cysylltiadau &

 • PlasHeliLogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • logogwynedd.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ryalogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430