Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

NVW C82 1112 0106 1024pxCalon Hwylio Cymru

Mewn ychydig o eiliadau fe allwch chi fod ar eich ffordd ar wyliau hwylio i ogledd Cymru!

Mae Pwllheli o fewn cyrraedd diwrnod o hwylio i nifer o gyrchfanau megis Bae Dulyn, arfordir dwyreiniol Iwerddon, Ynys Manaw, gogledd a de orllewin Lloegr yn ogystal â de Cymru.

Pam ddim teithio ar draws Môr Iwerddon wrth eich pwysau, angori ar ein pontwn i ymwelwyr cyn crwydro o amgylch yr ardal yma o harddwch eithriadol ac Eryri gyfan?

Hwylio o’r Alban i arfordir y de neu Fôr y Canoldir?  Angorwch ym Mhwllheli am noson, ewch am dro, ymlaciwch.

 

Pellteroedd

Bae Dulyn                             75NM

Greystones                             65NM

Arclow                                    65NM

Lerpwl                                   100NM

Carlingford                             95NM

Bae Douglas                           95NM

Whitehaven                            135NM

Aberdaugleddau                      90NM

Ynys Wyth                              330NM

 

NVW C82 1112 0164 1024px

Angori ym Mhwllheli

Mae gan Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau Plas Heli pontoons newydd i ymwelwyr.  Gallwch archebu lle ar y pontwn ar gyfer arhosiad o 1 noson hyd at 90 noson trwy glicio yma.

Mae gan Hafan, y marina ym Mhwllheli, sydd y drws nesaf i Blas Heli, hefyd angorfeydd tymor byr ar gael gyda thrydan a dwr yfed.  I archebu lle cysylltwch â’r Hafan yn uniongyrchol: (01758) 701 219  neu trwy glicio yma.

 

Cyfleusterau ar y safle

 • Mynediad ble bynnag fo’r llanw
 • Toiledau, cawodydd a golchfa ar agor 24 awr
 • Camerau CCTV yn diogelu’r marina i gyd
 • Giat electroneg ar ben y bont
 • O fewn 1km (10 – 20 munud o gerdded) o ganol y dref
 • Cyfleusterau diesel a gwastraff ar y dwr
 • Cyfleusterau ailgylchu
 • Iardau cychod a siopau cychod ar y safle
 • Craen 50 tunnell

RHESTR O'R IARDAU CYCHOD A'R SIOPAU YN DOD YN FUAN

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • psc_logo_new.png
 • WGLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • CyfenterLogo.png
 • Plas-Menai.jpg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • ryalogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430