Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

NVW C23 1112 0093 1024px

Beth hoffech chi wneud gyda’ch amser?

 

Mynd i’r traeth

O draethau teuluol gyda’r holl gyfleusterau, i’r traeth delfrydol i adeiladu cestyll a chwilio am grancod, i’r traeth gyda’r don berffaith neu’r traeth anghysbell i synfyfyrio’r pnawn gyda llyfr, mae yna draeth yn Llŷn i bawb.                              

 

Mynd am Dro


SVW C24 1112 0269 1024px

Ar hyd yr Arfordir

Defnyddiwch ran o 84 milltir Llwybr Arfordir Cymru o amgylch Llŷn i ymlwybro o amgylch y clogwyni a’r cildraethau lleol.  Mae’r llwybr yn dilyn llwybrau cyhoeddus, ffyrdd bach gwledig a thraethau o Gaernarfon ar hyd arfordir gogleddol y penrhyn i Aberdaron cyn dilyn yr arfordir ddeheuol i Borthmadog gan fynd heibio Plas Heli a Marina Hafan Pwllheli ar ei ffordd.  Dewisiwch lwybr cylchol byr, cerddwch am ddiwrnod neu beth am gymryd ychydig o ddyddiau i gerdded yr holl ffordd o amgylch Llŷn?

 

Gwefan Llwybr Arfordir Cymru                                         Gwefan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 

 

Yn Eryri


N112 497 1024px

Gyda throed yr Wyddfa yn ddim ond 19 milltir i ffwrdd pam ddim lleoli’ch hun yn Llŷn wrth grwydro Eryri?  Mae rhywbeth i bawb yn Eryri - gallwch fynd am dro’n hamddenol neu ddringo clogwyni serth.  Dringwch i’r copa uchaf yng Nghymru a Lloegr (sy’n gwbl addas i deuluoedd) neu beth am sialens y 15 copa – dringo i ben 15 mynydd Eryri sydd dros 3,000 troedfedd o uchder ofewn 24 awr!!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am lwybrau yn Eryri:

Gwefan Parc Cenedlaethol Eryri                                   

Ymweld ag Eryri

 

Llwybrau Lleol yn Llŷn

Hyd yn oed os mai dim ond awr neu ddwy sydd gennych chi i’w lenwi mae digon o lwybrau i’ch denu allan i droedi tirwedd brydferth Llŷn a darganfod hanes lleol.  Yn ogystal â bod yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) mae llawer o Lŷn ar Gofrestr Tirweddau Hanesyddol Cymru.

Ceir mwy o wybodaeth am lwybrau byrion a lleol yn Llŷn ar y gwefannau isod:

Gwefan AHNE                  Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)                         Gwefan Llyn Info (yn Saesneg)                               Gwefan Gymunedol Rhiw

 

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • WGLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • logogwynedd.gif
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CyfenterLogo.png
 • ryalogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430