Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

many hands

Croeso Cynnes i Wirfoddolwyr Digwyddiadau i Plas Heli.

Gall cymryd rhan mewn digwyddiad, ar y dŵr neu ar y lan, fod yn werth chweil a phleserus  cysylltwch â ni os hoffech ymuno â’n tîm gwirfoddolwyr.

Mae Plas Heli a Chlwb Hwylio Pwllheli yn falch iawn o’u record o gynnal digwyddiadau hwylio ym Mhwllheli ers y 1960au.

Mae’r digwyddiadau yma wedi bod o’r safon uchaf ac wedi cynnal yn nyfroedd hwylio Bae Ceredigion sydd wedi cael canmoliaeth trwy'r Byd am fod amodau hwylio bron yn berffaith gyda diffyg llongau masnachol, dim llif llanw cryf a gwynt cryf ‘glân’ o’r de-orllewin. Mae'r arena rasio ychydig funudau o'r harbwr diogel, marina'r Hafan neu o angorfeydd pontŵn Plas Heli.

Y rhinweddau gwych yma, a’r gwirfoddolwyr, sy’n gwneud y broses o drefnu digwyddiadau gymaint yn haws ac yn rhoi’r potensial i’r rasio fod y gorau yn y DU!

Ers 2015 mae cynnal digwyddiadau ym Mhwllheli wedi’i drosglwyddo i Blas Heli, y cwmni sydd yn gyfrifol am weithredu Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a’r Ganolfan Ddigwyddiadau, sef Prif Ganolfan Digwyddiadau Hwylio yng Nghymru. Menter Gymunedol a chwmni dielw yw Plas Heli, lle mae'r holl wargedion yn cael eu hail-fuddsoddi yn y cyfleusterau.

Mae’r digwyddiadau ym Mhlas Heli yn drawiadol bob blwyddyn ac eto rydym yn galw am eich cefnogaeth drwy wirfoddoli.

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer yr holl waith sydd ynghlwm wrth gynnal y digwyddiadau hwylio hyn. Bydd y tasgau a’r dyletswyddau’n cynnwys y canlynol:

  • Criw i  cychod diogelwch
  • Cynorthwywyr cychod trefnwyr a mam-gwch
  • Cynorthwywr ar y lan a chymorth Swyddfa
  • Rheolwyr ar y traeth
  • Dyletswyddau traffig

Byddem yn falch iawn o glywed gan unrhyw un a allai roi cymorth, mewn unrhyw ffordd, yn ystod y digwyddiadau. Gall y gefnogaeth hon fod ar gyfer Pencampwriaeth diwrnod, penwythnos neu wythnos gyfan.

Nid yw profiad a chymwysterau yn hanfodol gan y gallwn ddarparu'r hyfforddiant angenrheidiol. Bydd cyrsiau hyfforddi yn cael eu trefnu a gellir anfon datganiadau o ddiddordeb yn y cyrsiau hyn i flag.officers@pwllhelisailingclub.co.uk neu i post@plasheli.org


Cysylltwch â ni os hoffech gofrestru fel gwirfoddolwr..


Mae digwyddiadau Plas Heli yn debydu ar wirfoddolwyr er mwyn rhedeg yn esmwyth. A hoffech chi ymuno â ni?

Mae y gwirfoddolwr yn derbyn rhodd fel arwydd o gwerthfawrogiad.

Rydym hefyd yn hapus i lofnodi Ffurflenni Gwirfoddolwyr y Mileniwm neu unrhyw gyfeiriadau eraill.

GwirfoddoliCymruLogo

 

Things we can provide to Improve your Event:

 

Contact Us - Request Assistance

Page 1 of 3

Ffurflen 'Cysylltwch â Ni'

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â ni ym Mhlas Heli

Os hoffech wneud cais am angorfa, gwersylla, llogi ystafell neu ddigwyddiad/gwersyll hyfforddi ym Mhlas Heli defnyddiwch y dolenni ar dudalen 'Cysylltwch â Ni' y wefan yma.

Bydd y wybodaeth o'r ffurflen ar-lein yma yn cael eu cadw yn unol â’n Polisi Diogelu Data - yma

Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen, byddwch yn derbyn copi e-bost o'ch cyflwyniad a bydd hwn hefyd yn cael ei anfon at ein gwirfoddolwyr.

Rhowch eich enw a'ch manylion i ni - digon i ni allu ymateb i'ch ymholiad.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Pwyswch 'Anfon' i anfon eich cais.


Yna byddwch yn derbyn ymateb awtomataidd a bydd copi o'ch cyflwyniad yn cael ei anfon ymlaen i Blas Heli i'w drosglwyddo ymlaen i'r person perthnasol i roi sylw iddo.

Os hoffech wneud sylwadau pellach ar y mater hwn drwy ddiwygiad, anfonwch ateb e-bost i'r ymateb awtomataidd.

Rwy'n berson go iawn
Invalid Input
Invalid Input

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Cysylltiadau &

  • logogwynedd.gif
  • ryalogo.jpg
  • psc_logo_new.png
  • Plas-Menai.jpg
  • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
  • RYARCharter.jpg
  • LoteriLogo.jpg
  • MeirionDwyfor.jpg
  • CyngorCelfyddyda.jpg
  • RYA-logo-wales3.jpg
  • PlasHeliLogo.jpg
  • RYA-Logo-e1436515663332.gif
  • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
  • WGLogo.jpg
  • youth sailing.jpeg
  • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
  • CCFlogo.jpg
  • CyfenterLogo.png

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430