Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

leaseAll events at Plas Heli the welsh National Sailing Academy and Events Centre, are hosted subject to these Terms and Conditions and is subject to the conditions set out in the 'Event Agreement'.

Events are also hosted on the on the strict understanding that neither Plas Heli Cyf, Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club or Gwynedd Council, or servants, or any person working for the above as employees, contractors or volunteers will accept any responsibility or liability whatsoever for any loss, damage, death or personal injury of any description whatsoever that may be sustained however occasioned — whether by negligence or not.

All events will be 

 

This section of the web site is being updated December 2017

Terms and Conditions Version 1.4 - Amended December 2017

Things we can provide to Improve your Event:

 

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430