Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Plas Heli Cyf 
Privacy and Data Protection Policy


Plas Heli Cyf complies with the new General Data Protection Regulation (GDPR) which came into effect on 25th May 2018

Plas Heli Cyf is a not for profit distruibuting Community Enterprise Company and run by volunteers for the benefit of its user groups and community.

The Plas Heli Directors have an obligation to perform their duties for the proper management and governance of the Enterprise for the benefit of the user groups and to comply with the Rules of the Governing Bodies and other regulatory authorities. To fulfil this role, Plas Heli Cyf will collect and use personal data.

This policy (together with any other documents referred to in it) describes what personal information we collect or obtain about you and how we use it.

We comply with the Data Protection Principles, the Data Protection Act 1998 and the new General Data Protection Regulation (GDPR) which came into effect on 25 May 2018.

Privacy and Data Protection Policy Document updated 28/09/2020 with Covid-19 data collection requirements


Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430