Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Page 1 of 3

Ffurflen 'Cysylltwch â Ni'

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â ni ym Mhlas Heli

Os hoffech wneud cais am angorfa, gwersylla, llogi ystafell neu ddigwyddiad/gwersyll hyfforddi ym Mhlas Heli defnyddiwch y dolenni ar dudalen 'Cysylltwch â Ni' y wefan yma.

Bydd y wybodaeth o'r ffurflen ar-lein yma yn cael eu cadw yn unol â’n Polisi Diogelu Data - yma

Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen, byddwch yn derbyn copi e-bost o'ch cyflwyniad a bydd hwn hefyd yn cael ei anfon at ein gwirfoddolwyr.

Rhowch eich enw a'ch manylion i ni - digon i ni allu ymateb i'ch ymholiad.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Pwyswch 'Anfon' i anfon eich cais.


Yna byddwch yn derbyn ymateb awtomataidd a bydd copi o'ch cyflwyniad yn cael ei anfon ymlaen i Blas Heli i'w drosglwyddo ymlaen i'r person perthnasol i roi sylw iddo.

Os hoffech wneud sylwadau pellach ar y mater hwn drwy ddiwygiad, anfonwch ateb e-bost i'r ymateb awtomataidd.

Rwy'n berson go iawn
Invalid Input
Invalid Input

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430