Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Cysylltwch â ni
Rydym am eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad a gobeithiwn y gallwn wneud hyn yn gyflym ac yn effeithlon.
ContactUs
Mae Plas Heli yn fudiad gwirfoddol ac rydyn ni i gyd yn rhoi ein hamser yn rhydd a heb dâl. Mae'r tîm gwirfoddol hwn yn galluogi Plas Heli i weithredu i gadw costau mor isel â phosibl ac o ganlyniad cadw ein ffioedd i bob cwsmer mor isel â phosibl.
 
Er ein bod ni i gyd yn wirfoddolwyr, ein nod yw ymateb i unrhyw gais yn gyflym ac yn effeithlon ond cofiwch ein bod ni i gyd yn wirfoddolwyr!
 

Mae’n bosibl na fydd ein horiau gwaith gwirfoddol yn cyd-fynd â’ch diwrnod/wythnos gwaith felly byddwch yn aml yn gweld bod ein hymateb y tu allan i oriau arferol diwrnod gwaith.

Os na chewch ymateb ar unwaith byddwch yn amyneddgar, byddwn yn mynychu cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi awtomeiddio'r rhan fwyaf o'r meysydd cyswllt, cyfeiriwch at y dolenni isod i'ch cyfeirio at eich maes diddordeb.

Rydym yn gwybod eich bod weithiau eisiau siarad â pherson go iawn, anfonwch e-bost yn y lle cyntaf i post@plasheli.org bydd hwn yn cael ei gyfeirio at y person gorau i ymateb.

 
Adran Dull Cyswllt   Dolen Gwefan
Arlwyo a Lletygarwch Tudalen arlwyo ar  y wefan hon Sylwch fod gan Blas Heli Arlwywr Masnachfraint - Sean Devlin Ltd.
Yma neu Seanthechef67@gmail.com
Gwersylla ym Mhlas Heli Ceisiadau ar-lein  Manylion ac Archebu Gwersylla yn Plas Heli 
Angorfeydd Pontoons ym Mhlas Heli Ceisiadau ar-lein  Ceisiadau Angorfeydd Plas Heli
Digwyddiadau a Gwersylloedd Hyfforddi Ceisiadau ar-lein Cais am Ddigwyddiadau a Gwersylloedd Hyfforddi yn Plas Heli
Llogi Ystafell ym Mhlas Heli Ceisiadau ar-lein Llogi Ystafell Plas Heli ar gyfer cyfarfodydd a chynulliadau
Cyfrifon

Ymholiadau trwy e-bost - ar-lein

Anfonwch e-bost drwy'r ffurflen ar-lein isod

Gwirfoddoli Ymholiadau trwy e-bost Gwirfoddoli Ym Mhlas Heli
   

 

  

Contact Us - Request Assistance

Page 1 of 3

Ffurflen 'Cysylltwch â Ni'

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â ni ym Mhlas Heli

Os hoffech wneud cais am angorfa, gwersylla, llogi ystafell neu ddigwyddiad/gwersyll hyfforddi ym Mhlas Heli defnyddiwch y dolenni ar dudalen 'Cysylltwch â Ni' y wefan yma.

Bydd y wybodaeth o'r ffurflen ar-lein yma yn cael eu cadw yn unol â’n Polisi Diogelu Data - yma

Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen, byddwch yn derbyn copi e-bost o'ch cyflwyniad a bydd hwn hefyd yn cael ei anfon at ein gwirfoddolwyr.

Rhowch eich enw a'ch manylion i ni - digon i ni allu ymateb i'ch ymholiad.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Pwyswch 'Anfon' i anfon eich cais.


Yna byddwch yn derbyn ymateb awtomataidd a bydd copi o'ch cyflwyniad yn cael ei anfon ymlaen i Blas Heli i'w drosglwyddo ymlaen i'r person perthnasol i roi sylw iddo.

Os hoffech wneud sylwadau pellach ar y mater hwn drwy ddiwygiad, anfonwch ateb e-bost i'r ymateb awtomataidd.

Rwy'n berson go iawn
Invalid Input
Invalid Input

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Cysylltiadau &

 • PlasHeliLogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • logogwynedd.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ryalogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430