Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Yr Adeilad

Cliciwch ar y llun am fersiwn pdf o'r cynllun.

Os hoffech chi rentu gofod ym Mhlas Heli ar gyfer digwyddiad preifat neu gyhoeddus cliciwch yma (ymddiheurwn fod y ffurflen yn Saesneg ar hyn o bryd)

The Plas Heli safety and race management bridge is ready for action for the RYA UK Youth National Championships in April.

The Bridge at Plas Heli overlooks the beach launching area and race areas.

From this room the race management team can also see the channel into the harbour and the pontoons where the safety RIBS are berthed.

The equipment include three separate VHF Shore Base Satations, wifi and dedicated internet connection as well as site-wide WiFi. 

 bridge

Byddwch yn mynd drwy ardal y dderbynfa sydd ger y swyddfeydd gweinyddol i gael mynediad i’r Llawr Gwaelod.

Prif neuadd ddigwyddiadau yn ymestyn371m2. Mae hwn yn ofod amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio ar gyfer arddangosfeydd, cyngherddau ac mae drws llydan uchel fel y gellir dod ag eitemau mawr i mewn yn cynnwys cychod ar gyfer eu mesur, eu harchwilio ayb. Gellir defnyddio’r ystafell hon ar gyfer ciniawa, gwledda ac fel cantîn i fwydo llawer o bobl. Uwchben y brif neuadd mae balconi/oriel sy’n ddelfrydol i arsylwi ar weithgareddau yn y neuadd neu'n fan gwych i wneud cyflwyniad i gynulleidfa yn y neuadd.

Tair ystafell hyfforddi a phob un yn mesur 50m2 gyda mynediad i’r brif neuadd neu i’r tu allan. Mae’r ystafelloedd hyn yn addas ar gyfer cyfarfodydd priefat a chynadleddau, canolfannu cyfathrebu/gweithredu, ar gyfer addysgu a dibenion addysgol.

Pedair ystafell newid fawr ac ystafell gawod yn gallu cael eu defynyddio ar y cyd neu ar wahân yn ôl yr hyn y mae’r defnyddiwr ei angen. 

 Y cyfleusterau eraill ar y llawr gwaelod at ddefnydd Plas Heli ydy’r swyddfeydd, y gegin/storfa a’r seler.

Mae’r bwyty, y bar a’r caffi ar y llawr cyntaf yn 185 m2 ac ar gael i at ddefnydd pawb. 

Mae’r bar a’r caffi yn agor allan ar falconi mawr (300 m2) sydd â golygfeydd gwych  dros y môr a mynyddoedd Eryri a Chanolbarth Cymru.

Ystafell Y Clwb Hwylio - at ddefnydd aelodau’r clwb a’u gwesteion, hwylwyr ar ymweliad a hwylwyr ar wahoddiad y Prif Swyddogion. Bydd gan y clwb hwylio ei reolau a’i reoliadau ei hun a rhaid cadw at y rhain bob amser. 

Mae’r ystafelloedd uchod yn agor allan ar falconi mawr mewnol yn edrych dros Y Brif Neuadd.

Mae’r Balconi ar yr ail lawr yn 194 m2 ac mae’n darparu man rhagorol i weld y golygfeydd gwych o gwmpas. I gyrraedd y balconi hwn, gellir defnyddio lifft, grisiau allanol neu’r grisiau teras enfawr/ardal yr eisteddle o’r balconi ar y llawr cyntaf. Mae’r gofod hwn ar gael ar gyfer achlysuron preifat a phartïon.

Y Bont – mae’r bont ar gyfer swyddogion diogelwch a rheolwyr ras a cheir mynediad ato o’r balconi ar yr ail lawr. 

RoofPlan

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • psc_logo_new.png
 • WGLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • CyfenterLogo.png
 • Plas-Menai.jpg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • ryalogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430