Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Yr Adeilad

Cliciwch ar y llun am fersiwn pdf o'r cynllun.

Os hoffech chi rentu gofod ym Mhlas Heli ar gyfer digwyddiad preifat neu gyhoeddus cliciwch yma (ymddiheurwn fod y ffurflen yn Saesneg ar hyn o bryd)

Byddwch yn mynd drwy ardal y dderbynfa sydd ger y swyddfeydd gweinyddol i gael mynediad i’r Llawr Gwaelod.

Prif neuadd ddigwyddiadau yn ymestyn371m2. Mae hwn yn ofod amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio ar gyfer arddangosfeydd, cyngherddau ac mae drws llydan uchel fel y gellir dod ag eitemau mawr i mewn yn cynnwys cychod ar gyfer eu mesur, eu harchwilio ayb. Gellir defnyddio’r ystafell hon ar gyfer ciniawa, gwledda ac fel cantîn i fwydo llawer o bobl. Uwchben y brif neuadd mae balconi/oriel sy’n ddelfrydol i arsylwi ar weithgareddau yn y neuadd neu'n fan gwych i wneud cyflwyniad i gynulleidfa yn y neuadd.

Tair ystafell hyfforddi a phob un yn mesur 50m2 gyda mynediad i’r brif neuadd neu i’r tu allan. Mae’r ystafelloedd hyn yn addas ar gyfer cyfarfodydd priefat a chynadleddau, canolfannu cyfathrebu/gweithredu, ar gyfer addysgu a dibenion addysgol.

Pedair ystafell newid fawr ac ystafell gawod yn gallu cael eu defynyddio ar y cyd neu ar wahân yn ôl yr hyn y mae’r defnyddiwr ei angen. 

 Y cyfleusterau eraill ar y llawr gwaelod at ddefnydd Plas Heli ydy’r swyddfeydd, y gegin/storfa a’r seler.

Mae’r bwyty, y bar a’r caffi ar y llawr cyntaf yn 185 m2 ac ar gael i at ddefnydd pawb. 

Mae’r bar a’r caffi yn agor allan ar falconi mawr (300 m2) sydd â golygfeydd gwych  dros y môr a mynyddoedd Eryri a Chanolbarth Cymru.

Ystafell Y Clwb Hwylio - at ddefnydd aelodau’r clwb a’u gwesteion, hwylwyr ar ymweliad a hwylwyr ar wahoddiad y Prif Swyddogion. Bydd gan y clwb hwylio ei reolau a’i reoliadau ei hun a rhaid cadw at y rhain bob amser. 

Mae’r ystafelloedd uchod yn agor allan ar falconi mawr mewnol yn edrych dros Y Brif Neuadd.

Mae’r Balconi ar yr ail lawr yn 194 m2 ac mae’n darparu man rhagorol i weld y golygfeydd gwych o gwmpas. I gyrraedd y balconi hwn, gellir defnyddio lifft, grisiau allanol neu’r grisiau teras enfawr/ardal yr eisteddle o’r balconi ar y llawr cyntaf. Mae’r gofod hwn ar gael ar gyfer achlysuron preifat a phartïon.

Y Bont – mae’r bont ar gyfer swyddogion diogelwch a rheolwyr ras a cheir mynediad ato o’r balconi ar yr ail lawr. 

RoofPlan

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • WGLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • logogwynedd.gif
 • youth sailing.jpeg
 • CCFlogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • psc_logo_new.png
 • CyfenterLogo.png
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • ryalogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430