Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Ydych chi yn chwilio am ofod hyblyg ar gyfer digwyddiad yr ydych yn drefnu?  Fe allwn ni eich helpu.  

Ydych chi yn trefnu cyngerdd, cynhadledd neu ddigwyddiad cyhoeddus?  Ydych chi angen ystafell gyfarfod?  Ydych chi yn chwilio am leoliad delfrydol i'ch priodas? Neu'r lle perffaith am barti, aduniad neu ddigwyddiad arbennig?  ydych chi yn grwp cymunedol sydd yn chwilio am gartref rheolaidd i'ch gweithgareddau?  Beth bynnag fo'ch anghenion mae gennym ni y lle perffaith i chi.  

Bydd mwy o wybodaeth am becynnau priodasol a gloddesta yma'n fuan.  Yn y cyfamser cysylltwch â ni os hoffech unrhyw wybodaeth.

Edrychwch yma i weld y gwahanol ofod sydd ar gael ym Mhlas Heli.

Llenwch y Ffurflen Cais Llogi Ystafell yma. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich digwyddiad a'ch archeb.

Ffoniwch (01758 613 343) ac fe gysylltwn â chi i drafod eich digwyddiad.  

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430