Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae’r pontwns ymwelwyr a digwyddiadau wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer digwyddiadau a hyfforddiant gyda phont fynediad a rhodfeydd llydan.  Mae hyblygrwydd y baeau agored yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau, sioeau ac arddangosfeydd morwrol.

Mae’r pontwns ar gael at ddefnydd cychod ymwelwyr, llynghesau sy’n ymweld, fflyd o gychod morio a digwyddiadau mawr cychod cel.

Mae gan harbwr Pwllheli fynediad 24awr i Fae Ceredigion ac mae’n fan delfrydol i ddechrau crwydro’r ardal ar arfordir.  Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Bwllheli a’r ardal i gynnig cliciwch yma.

Mae llithfra, pontwn isel a chraenmynediad anabledd yn golygu bod y cyfleuster yn addas ar gyfer hwylwyr ac anableddau, ceufadu, canwio a rhwyfo.

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth lawnsio cychod – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae pontoons Porth Madryn r gael am gyfnod byr ar gyfer cychod o bob maint o RIBs i gychod cel mawr.  Os hoffech chi fwy o wybodaeth am angori’ch cwch yma dros dro CLICIWCH YMA, llanwch y ffurflen (ymddiheuriadau ei bod yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd) a byddwn mewn cysylltiad yn fuan (rhaid dilyn ein termau ac amodau)

 

Hoffem amlygu:

 • Mae’n rhaid cael o leiaf £3,000,000 o yswiriant trydydd parti
 • Mae’r cyfleusterau ar y lan yn y Clwb Hwylio ac ar gael yn ystod oriau agor arferol y Clwb yn unig
 • Nid yw’r cysylltiadau trydan ar y pontwns newydd yn gweithio eto.  Ni ddisgwylir i’r cysylltiad weithio hyd agoriad adeilad yr Academi yn yr haf
 • Mae angen côd i agor y giat ddiogelwch.  Byddwn yn rhannu’r côd hwn â phawb sydd yn talu i angori
 • Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr bod y giat wedi ei chloi drwy’r amser
 • Dylai pawb fodloni eu hunain eu bod wedi gwneud popeth o fewn rheswm i ddiogelu yn erbyn lladron neu ddifrod.
 • Nid yw Plas Heli, Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club, Cyngor Gwynedd Council, Hafan Marina, eu staff, isgontractwyr, gwirfoddolwyr neu asiantwyr yn gyfrifol am y cychod tra’u bod wedi eu hangori ar Borth Madryn.
 • Côd Amgylcheddol – dylai pawb sydd wedi eu hangori ddilyn Côd Ymddygiad Amgylcheddol yr Hafan (gweler yma neu ar dudalen 8 llawlyfr yr Hafan)

 

Facilities at Plas Heli

Prepared for Prize Giving
Main Compound in Use
New tents area in the Main Compound
MainHall Formal Diner
One Outside Prize Giving Option
Entrance to Main Hall
Rce Management Bridge
Prize Giving at RYA UK Youth Championships
Plas Heli Pontoons
Wide access bridge
Plas Heli Pontoons - Main Walkway
Versadock in use

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • CyfenterLogo.png
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • psc_logo_new.png
 • youth sailing.jpeg
 • Plas-Menai.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • WGLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430