Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

BINGO

Mae'r Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau wedi ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodreath Cymru a Chyngor Gwynedd.

Mae'r adeilad yn cynnwys: 

 • adeilad yr Academi (manylion isod) 
 • iard fawr ddiogel neu le i gynnal digwyddiadau awyr agored 
 • mynediad rwydd i'r traeth 
 • pontwns digwyddiadau, hyfforddi ac ymwelwyr 
 • hen adeilad Clwb Hwylio Pwllheli 
 • digonedd o le parcio ceir a charafannau 
 • Hwb offer y Grwp Awyr Agored 

Drone01Marina

Mae gan y ganolfan yr holl offer angenrheidiol fel pabell fawr i gynnal pencampwriaethau hwylio mawr rhyngwladol gan gynnwys fflyd o RIBs diogelwch a gosod marciau, cychod swyddogol a'r holl farciau ar gyfer gwneud sawl cwrs. 

Drone02Hall2

Mae'r adeilad sydd wedi ennill gwobrau yn cynnwys y canlynol:

 

Llawr Gwaelod:

 • Derbynfa
 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd hyfforddi / cyfarfod
 • Ystafelloedd newid
 • Cegin

Drone03Building3

 

Llawr Cyntaf:

 • balconi mawr gyda golygfeydd anhygoel 
 • bwyty
 • bar
 • caffi
 • Clwb Hwylio Pwllheli

CelebrationDrink

Mae grisiau allanol a mewnol, ramp welltog a lifft yn fynediad i'r llawr cyntaf. Mae modd defnyddio'r ramp welltog fel eisteddle i ddigwyddiadau awyr agored hefyd.   

Balcony

Ar yr ail lawr mae balconi ychwanegol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau preifat yn yr awyr agored. 

Drone03Building3
Mae cynlluniau manwl o'r ystafelloedd ar bob llawr i'w gweld yma. 

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • MeirionDwyfor.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • WGLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • youth sailing.jpeg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • psc_logo_new.png
 • LoteriLogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • Plas-Menai.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430