×

Hysbysiad

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Mae Plas Heli yn ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo hwylio cychod bach ym Mhwllheli. 

Mae'r iard hon dan rheolaidd CHPSC ar mae gyfer cychod o dan 18 troedfedd o hyd sy'n gallu cael eu lawnsio gyda llaw oddi ar droli ar y traeth.  

Mae'n rhaid i bob cwch yn yr iard fod wedi cofrestru trwy- edrychwch yma am fwy o wybodaeth

Bydd rhaid i gychod hirach na 18 troedfedd gofrestru gyda Cyngor Gwynedd.

Byddwn yn symud unrhyw gwch sydd heb ei chofrestru. 

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430