×

Hysbysiad

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

BINGO

Mae'r Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau wedi ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodreath Cymru a Chyngor Gwynedd.

Mae'r adeilad yn cynnwys: 

 • adeilad yr Academi (manylion isod) 
 • iard fawr ddiogel neu le i gynnal digwyddiadau awyr agored 
 • mynediad rwydd i'r traeth 
 • pontwns digwyddiadau, hyfforddi ac ymwelwyr 
 • hen adeilad Clwb Hwylio Pwllheli 
 • digonedd o le parcio ceir a charafannau 
 • Hwb offer y Grwp Awyr Agored 

Drone01Marina

Mae gan y ganolfan yr holl offer angenrheidiol fel pabell fawr i gynnal pencampwriaethau hwylio mawr rhyngwladol gan gynnwys fflyd o RIBs diogelwch a gosod marciau, cychod swyddogol a'r holl farciau ar gyfer gwneud sawl cwrs. 

Drone02Hall2

Mae'r adeilad sydd wedi ennill gwobrau yn cynnwys y canlynol:

 

Llawr Gwaelod:

 • Derbynfa
 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd hyfforddi / cyfarfod
 • Ystafelloedd newid
 • Cegin

Drone03Building3

 

Llawr Cyntaf:

 • balconi mawr gyda golygfeydd anhygoel 
 • bwyty
 • bar
 • caffi
 • Clwb Hwylio Pwllheli

CelebrationDrink

Mae grisiau allanol a mewnol, ramp welltog a lifft yn fynediad i'r llawr cyntaf. Mae modd defnyddio'r ramp welltog fel eisteddle i ddigwyddiadau awyr agored hefyd.   

Balcony

Ar yr ail lawr mae balconi ychwanegol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau preifat yn yr awyr agored. 

Drone03Building3
Mae cynlluniau manwl o'r ystafelloedd ar bob llawr i'w gweld yma. 

Things we can provide to Improve your Event:

 

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430