Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Stand up paddle boarding is a great activity and available from Plas Heli.  

The view you get from a paddle board combined with the feeling of freedom makes for a unique experience.

We have 4 paddle boards that can be rented out for a number of hours or for a full day.

At least 24 hours notice is required.

Please send an e-mail to check availabilitybefore booking on-line below.

1 hour hire: £15

2 hour hire and instructor: £40

Full day hire: £50 with a deposit (deposit £100)

Training Registration and Booking Form

5K & 10K - Plas Heli

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
AMODAU
ABydd angen i unrhyw newid i'r archeb hon, gael ei gyflwyno yn ysgrifenedig neu trwy ebost (nid dros y ffon), a chaiff ei dderbyn ei gydnabod yn ysgrifenedig neu dros e-bost gan Plas Heli. Os oes unrhyw newid i'r archeb o fewn pythefnos i'r dyddiad, mae'n bosib y y bydd 100% o'r gost yn ddyledus. Gofynnwn i'r sawl sydd yn gwneud yr archeb i sicrhau ei fod/ ei bod wedi darllen a deall Rheolau Plas Heli a fydd yn cael eu dilyn bob amser.
Invalid Input
Ni fydd Plas Heli yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau personol sydd yn deillio o ddefnydd o'r adeilad gan staff, eu gwesteion neu ymwelwyr, boed hynny oherwydd niwed neu anaf sydd wedi ei gysylltu gyda neu wedi ei achosi gan esgeulustod Plas Heli, ymwelydd allanol, staff, neu gynrychiolwyr o sefydliad arall.
Invalid Input
Please select from each drop-down box as appropriate ..
Invalid Input
Invalid Input
0.00 GBP
Invalid Input
Cadarnhewch eich archeb - bydd hyn yn mynd â chi i dudalen Paypal lle gallwch chi dalu gyda'ch cerdyn banc. Ni fydd yr archeb yn cael ei gadarnhau nes i ni (a chi) dderbyn cadarnhad o daliad.
Invalid Input

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • ryalogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • psc_logo_new.png
 • Plas-Menai.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • youth sailing.jpeg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430