Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

 

Penwythnos o ddysgu hwylio

Dysgu hwylio ar gyfer achrediad Dingi Lefel 1 RYA

Dros dau ddiwrnod byddwn yn eich cyflwyno i’r hanfodion sylfaenol a mynd â chi drwy'r hyfforddiant angenrheidiol i'ch galluogi i fod yn hyderus ar y dŵr. Bydd ein hyfforddwyr cymwys RYA yn mynd a chi drwy pob un cam, efo cyfarwyddiadau clir, arweiniaeth ac anogaeth trwy’r penwythnos i wneud yn siwr eich bod yn cael yr amser gorau lle byddwch gobeithio yn cael dod ohoni efo achrediad Dingi Lefel 1 RYA.

Rydym yn cydweithio’n agos efo Clwb Hwylio Pwllheli, felly pan ydych yn barod mae yna ddigon o lwybrau allwch ddilyn i gario ymlaen a datblygu’ch hwylio efo’ch clwb hwylio lleol.

Nid oes angen profiad blaenorol i wneud y cwrs yma. Yr oedran lleiaf ydi 14.

Y cost am gwrs penwythnos ydi £200

Cysylltwch a ni i gael mwy o wybodaeth neu am y dyddiadau ar events@plasheli.org

** Wrth gynhyrchu bil treth cyngor ar gyfer cod post LL53, bydd gostyngiaf yn y pris o 10%.

Diwrnod blas ar hwylio

Diwrnod o gael flas ar hwylio ym Mhwllheli.

Ffansi roi cynnig ar hwylio? Eisiau cael eich ailgyflwyno i’r chwaraeon? Eisiau rhoi cynnig arni cyn ymrwymo i gwrs? Eisiau rhodd gwahanol i aelod o’ch teulu neu ffrind?

Mae’r diwrnod blasu yn gyfle gwych i gael eich cyflwyno i’r gamp, gan gynnwys hwylio i fyny ac i lawr, ac ar draws y gwynt gan gynnwys troi y gwch a beth i wneud os fydd y gwch yn troi drosodd. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys rigio’r, lansio a glanio oddi ar y traeth, hwylio i bob cyfeiriad, gwybodaeth diogelwch a theori hwylio sylfaenol.

Mae’r diwrnodau yma yn cael ei redeg ar gyfer pawb o amryw o oedran, ac fe all riant a plentyn fod ar yr un diwrnod. (Oed isafswm o 8)

Fe allwn hefyd eich cyflwyno i gyfleoedd i hwylio’n lleol efo Clwb Hwylio Pwllheli er mwyn cael gweithio ar beth wnaethoch ddysgu.

Nid oes angen profiad blaenorol. Mae’r dyddiadau’n gallu bod yn hyblyg, felly cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Y gost ydi £85 y diwrnod.

Er mwyn trefnu diwrnod blasu cysylltwch a ni drwy’r ebost events@plasheli.org neu ffoniwch ar 01758 613343.

psc logo new PlasHeliLogo ryalogo

 

{/tabs}

Drone07Teaching

Training Registration and Booking Form

5K & 10K - Plas Heli

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
AMODAU
ABydd angen i unrhyw newid i'r archeb hon, gael ei gyflwyno yn ysgrifenedig neu trwy ebost (nid dros y ffon), a chaiff ei dderbyn ei gydnabod yn ysgrifenedig neu dros e-bost gan Plas Heli. Os oes unrhyw newid i'r archeb o fewn pythefnos i'r dyddiad, mae'n bosib y y bydd 100% o'r gost yn ddyledus. Gofynnwn i'r sawl sydd yn gwneud yr archeb i sicrhau ei fod/ ei bod wedi darllen a deall Rheolau Plas Heli a fydd yn cael eu dilyn bob amser.
Invalid Input
Ni fydd Plas Heli yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau personol sydd yn deillio o ddefnydd o'r adeilad gan staff, eu gwesteion neu ymwelwyr, boed hynny oherwydd niwed neu anaf sydd wedi ei gysylltu gyda neu wedi ei achosi gan esgeulustod Plas Heli, ymwelydd allanol, staff, neu gynrychiolwyr o sefydliad arall.
Invalid Input
Please select from each drop-down box as appropriate ..
Invalid Input
Invalid Input
0.00 GBP
Invalid Input
Cadarnhewch eich archeb - bydd hyn yn mynd â chi i dudalen Paypal lle gallwch chi dalu gyda'ch cerdyn banc. Ni fydd yr archeb yn cael ei gadarnhau nes i ni (a chi) dderbyn cadarnhad o daliad.
Invalid Input

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • youth sailing.jpeg
 • WGLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • psc_logo_new.png
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • ryalogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • LoteriLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430