Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Events Ashore

Looking for an intimate dinner for that special occasion, a casual buffet for a group of friends or colleagues or a formal dining experience for up to 250 guests?  We have the venue for your event!

Arrive at your event destination by boat, break up a long conference day with an hour or two out on the water, or keep your feet on dry land and marvel at the waters of Cardigan Bay with Snowdonia as a backdrop from our terrace.

Conferences, exhibitions, meetings, sporting events, parties, concerts, weddings, community events, team building days – whatever your event we have a flexible space that will suit your needs.

Contact our event team now for more information.

This is where we list all of our shore based events and activities (community, commercial and social) .... 

Dewch i ymuno efo ni ar y 31ain o Fawrth 2019.

LlynCoastalSportive2Show

Gin Tasting 2019.jpgweb

Wales V Ireland Six Nations Rugby International Match

Sponsored by Dwyfor Coffee

DwyforCoffee

The Final Weekend 

Saturday 16th March 2019 -
Ireland V France K.O. 12.30
Wales V Ireland K.O. 14.45
England V Scotland K.O. 17.00

We have arranged a special Welsh platter for half time of the Wales V Ireland Game Sponsored by Dwyfor Coffee

To include:
Welsh Mini-burgers
Welsh hot dogs
Selection of Welsh Cheeses and chutneys
Welsh Beef Pies with creamy leek and Welsh Cheesy Mash
Bara Brith and Welsh Cakes

Guinness sponsored and sold during the game at £2.00 per pint!

 Join the fun!

 

Watch the next Six Nations Rugby Internationals matches with us:

Italy2

Saturday 9th March 2019 -
Scotland V Wales K.O. 14.15
England V Italy K.O. 16.45

We have arranged a special Scottish platter for half time of the Scotland V Wales Game.

Join the fun!

Sunday 10th March -
Ireland V France K.O 15.00

Watch the next Six Nations Rugby Internationals matches with us:

pork pies

Saturday 23rd February 2019 -
France V Scotland K.O. 14.15
Wales V England K.O. 16.45

We have arranged a special English platter for half time of the Wales V England Game.

Join the fun!

Sunday 24th February -
Italy V Ireland K.O 15.00

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod y digwyddiad hwn wedi'i ganslo

Mae'r holl gystadleuwyr wedi derbyn ad-daliad llawn 27/09/2019

Dewch i gymeryd rhan yn ras 5k neu 10k Pwllheli!

Ras fyrach hwyliog i blant a theuluoedd, a dewis o unai 5k neu 10k i oedolion a phobl ifanc dros 13 mlwydd oed. Bydd yn cael ei amseru, gyda medal unigryw i bawb sydd yn cwblhau'r ras.

Bydd y Ras Hwyl yn cychwyn am 9:30am a'r rasys 5k a 10k yn cychwyn am 10:00am.

*Ras Hwyl 1k. £2.50 gyda medal i bob plentyn. (Bydd unrhyw elw o'r ras hon yn cael eu cyfrannu tuag at gynllun Mynediad i Bawb).
*5k. Ffi gofrestru o £12 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.
*10k. Ffi gofrestru o £15 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.

Rhedwch er mwyn eich boddhad personol, neu heriwch eich hun a chodi arian i elusen, mae i fyny i chi. Mae nifer o lefydd yn gyfyngedig ar gyfer y rasys yma, felly;r cyntaf i'r felin. Rydym yn rhagweld y bydd llawer o ddiddordeb. Nodwch os gwelwch yn dda nad oes modd derbyn ad-daliad os nad ydych yn cymeryd rhan, ond mae posib eu trosglwyddo i redwr arall, o leiaf 2 wythnos cyn ddyddiad y ras, trwy gysylltu a'r swyddfa cyn gynted a phosib.

I gofrestru, dilynwch y linc yma, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni yn Plas Heli ar 01758 613 343, neu trwy ebost post@plasheli.org.

Gwelwn ni chi yno!

Park Run is a 5k timed run, you against the clock! Every Saturday morning at 9.00am

ParkRun

Pwllheli parkrun is the only Britain mainland beach based parkrun. Its free to enter and is run by volunteers. There is also a great social side to the parkrun where everyone meets in the café upstairs afterwards to refuel with breakfast baps and coffee.

So if your interested in running or volunteering click on the link to find out more http://www.parkrun.org.uk/hafanpwllheli/

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430