×

Hysbysiad

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Ydych chi yn chwilio am rhywle diddos ar gyfer achlysur arbennig, bwffet syml i griw o ffrindiau neu gyd-weithwyr neu wledd fawreddog i 250 o wahoddedigion?  Dyma’r lleoliad i’ch digwyddiad!

Gallwch gyrraedd y lleoliad ar gwch, cael hoi o ddiwrnod o gynhadleddau gydag awr neu ddwy ar y dwr, neu gadw’ch traed yn sych  a rhyfeddu ar brydferthwch Bae Ceredigion gydag Eryri yn gefnlen on teras anhygoel.

Cynhadleddau, arddangosfeydd, cyfarfodydd, digwyddiadau chwaraeon, partion, cyngherddau, priodasau, digwyddiadau cymunedol. Dyddiau adeiladu tîm – beth bynnag fo’ch digwyddiad mae gennym ni leoliad hyblyg sy’n berffaith ar eich cyfer.

Cysylltwch â’n tîm digwyddiadau am fwy o fanylion..

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430